Pravidla Clubu

PRAVIDLA SWINGERS CLUBU DIAMONDS


Uděláme vše pro to, aby jste se jako hosté cítili pohodlně a v zájmu bezpečnosti našich návštěvníků Vás žádáme, abyste dodržovali pravidla chování v klubu. Swingers club „Diamonds“ je soukromý club. Pravidla platí pro všechny návštěvníky clubu. Pro udržení příjemné a přátelské atmosféry klubu prosíme všechny o slušné chování.

NE!
NE znamená NE. Toto je hlavní pravidlo swingers clubu Diamonds. Skutečnost, že jste přišli do clubu, neznamená, že vy nebo Vám někdo něco dluží …. Všichni přicházejí s jedním cílem, ale každý má jiný vkus.

Buďte krásní
Do swingers clubu Diamonds nebude vpuštěn nikdo ve špinavém oblečení a zanedbaném zevnějšku.

Členský příspěvek: Každý zájemce musí vždy před vstupem do clubu uhradit členský příspěvek. Výše členského příspěvku je vždy uvedena před samotnou akcí ve stanovený den či na aktualizovaných webových stránkách v ceníku.

Členové clubu jsou vázáni dodržováním Clubových pravidel.

Žádné drogy
Ve swingers clubu Diamonds není povolen vstup v alkoholickém nebo zdrogovaném stavu. Je zakázáno nosit a užívat drogy v prostorách clubu.

Buďte zdvořilí
Respektujte sebe i ostatní hosty. Nevytvářejte konfliktní situace.

SOUKROMÍ
Ve swingers club Diamonds je zakázáno užívání mobilních telefonů, videokamer a jiného nahrávacího zařízení. Každý kdo naruší toto pravidlo, bude z klubu automatický vykázán.

VĚK
Hosté mladší 18 let nebudou do swingers clubu Diamonds vpuštěny.